Alternatieve Geneeswijzen Paranormale Genezer • nl

Paranormaal Genezer Jyo kan u bijstaan

Wie zijn we

Alternatieve Geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen : holistisch genezen, paranormaal genezen, magnetiseren of handopleggen of welke andere naam u er ook aan wilt geven. Het maakt niet uit. Belangrijker is het resultaat dat u voor ogen hebt: beter worden. Patienten hebben in het reguliere medische circuit vaak al een aantal stappen doorlopen en zoeken een alternatieve vorm van genezen. Paranormale Genezer Jyo te Haarlem biedt die mogelijkheid. De wonderen zijn deze wereld gelukkig nog niet uit. Er is altijd kans op genezing. Iedere cel van uw lichaam wordt elke 7 jaar compleet vervangen. Dus het lichaam heeft de kracht om alles te herstellen. Het zoeken naar die weg van genezing is een kunst. Het paranormale is daarbij een handig hulpmiddel; niets meer en niets minder.

alternatieve geneeswijzen Haarlem

Alternatieve geneeswijzen en de Paranormale Geneeswijze

Alternatieve geneeswijzen zijn er volop. Het woord alternatief is inmiddels door de beroepsgroep tot complementair omgedoopd. We zijn immers een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Het publiek blijft evenwel googlen op alternatieve geneeswijzen.

Bovendien zijn zowel de termen alternatief, regulier als complementair aan de tijdsgeest en locatie op aarde gebonden.

Alternatieve geneeswijzen en de invloed van locatie en tijd

Wat nu regulier is was tweehonderd jaar geleden in Nederland al niet regulier. De pharmaceutische industrie bestaat pas vanaf 1930 en heeft de westerse geneeskunde vanuit de Verenigde Staten haar huidige vorm gegeven.

Ga je naar Afrika of Indianenstammen in Zuid-Amerika of Noord-Amerika dan is de paranormale geneeswijze de reguliere geneeskunde. Het stamhoofd - meestal ook de medicijn man of vrouw - wordt gezien als de bron voor genezing.

Ga je naar China dan is de Chineze geneeskunde de reguliere geneeskunde terwijl hier in Nederland het als een alternatieve geneeskunde wordt gezien. Het uitgangs punt is evenwel heel anders. De Tao richt zich op het bestudering van gezondheid terwijl de westerse geneeskunde zich richt op ziektebeelden. Het is dus veel meer een preventieve gezondheidszorg, welke meer is gericht op energiestromen van het vitale lichaam dan op het fysieke lichaam.

Alternatieve geneeswijzen naast de reguliere zorg

In Nederland denken we dat alternatieve geneeswijzen pas in beeld komen, zodra de reguliere zorg niet blijkt te werken. Dit klopt niet met onderzoekgegevens van een vooraanstaand ziekenhuis in Den Haag uitgevoerd in 2015. Het bleek dat 75% van de patienten naast de reguliere zorg ook voor alternatieve behandelmethoden kozen. Slechts 20% van de patienten deelde zit met de ziekenhuis specialist. Doordat de gezondheidszorg in Nederland gepolariseerd is en er niet of nauwelijks wordt samengewerkt zijn onder andere de maand premies van de zorgverzekeraars ook te hoog. Er is geen integraal klantbeeld en er worden foute beslissingen genomen.

Naar mijn inziens gaat het ook over de holitische aanpak in de alternatieve geneeswijzen versus de gefragmateerde aanpak in de reguliere zorg. Veel patienten welke ik zie in mijn praktijk hebben zogenaamde systeemklachten. Dit zijn 3-7 klachten welke allemaal door verschilldende specialisten worden behandeld met medicijnen welke allemaal bij elkaar gezien een overload voor het lichaam zijn. Volgens de medicijnbewaking van de apothekers mag de combinatie van medicijnen wel worden voorgeschreven maar patienten zijn er zich steeds meer van bewust dat ze minder medicijnen willen slikken. Hiertoe zoeken ze dus heil bij een alternatieve genezer.

Je kan op mijn Facebook Fanpage Paranormaal Genezer ervaringen en recenties van patienten raadplegen welke veelal systeemklachten hebben gehad.

Samenkomst van alternatieve geneeswijzen en de westerse geneeskunde

De alternatieve en oosterse geneeskunde is van oudsher gericht op energiestromen. Het hormoonstelsel is het eerste stelsel wat gekkoppeld zit aan de energetische stromen van de alternatieve geneeswijzen. De endogene klieren weke de hormonen uitscheiden zijn direct gekoppeld aan deze energie stromen. In de westerse geneeskunde is het instellen van medicijnen voor de endogene klieren een trial en error aanpak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Tirax voor de schildkier. Is je hormoonhuishouding in de war dan kan je als patient beter je heil zoeken bij de alternatieve geneeskunde. Er wordt veel dichterbij op op jouw disharmonie gewerkt. Uiteraard nadat de diagnose is gesteld.

Het ligt in de lijn der verwachting dat in Nederland de complementaire zorg en reguliere zorg gaan samenwerken en tot 1 patientenbeeld gaan komen. In de landen om ons heen is dit wel al het geval. Nederland loopt dus achter.

AuraCare Energetische Therapie Haarlem

Zie u graag eerdaags in mijn praktijk. U kunt hiertoe een intake afspraak maken. Zie Profiel voor meer informatie.


We hebben een FAQ´s pagina en een Forum. Als je aanvullende vragen hebt, vul dan het contact formulier in

Elke maand sturen wij een nieuwsbrief met een thema aangaande meditatie. Je kan hiervoor inschrijven via het contact formulier


Contact en Verzekeraars

Online Afspraak maken

Online Afspraak

Alleen gevalideerde en geregisteerde patienten krijgen toegang tot het Patienten Portaal.

Contact Telefonisch

Bereikbaar 9-12 uur

Bereikbaar 14-16 uur

023-7852710

U kunt afspraken maken en uiteraard ook vragen stellen over klachten en uitdagingen in uw leven.

Contact FB Messenger

Vergoedingen

Verzekeraars vergoeden mijn behandelingen tot een maximaal bedrag per jaar - mits u aanvullend verzekerd bent. De vergoedingen hebben geen invloed op uw eigen risico en eigen bijdrage. Binnen 2 weken krijgt u het bedrag of een deel van het bedrag op uw bankrekening teruggestort.

Contact Form

Contact via contact formulier indien u uw vraag op papier wil zetten. We nemen dan contact met u op!

Social Media

Link via Facebook voor nieuws en reacties van patienten.

Intake Gesprek

Het intake gesprek is verplicht in de complementaire zorg. Therapeuten zijn verplicht een patientendossier aan te leggen en hun verrichtingen hierin bij te houden. De tijdsduur is afhankelijk van leeftijd en ziektebeeld.

Behandelplan:

Het Behandelplan is afhankelijk van de symptomen bij uw ziektebeeld. Na afloop van het intake gesprek kan er een indicatie worden gegeven.

Life Coaching

Zie website Coaching en Retraites voor meer info.

Font Size

Selecteer een groter font size om de website aangenamer te kunnen lezen.