Meteen naar de inhoud
Home » Paranormaal Genezer » Paranormale Genezer

Paranormale Genezer

Een Paranormale Genezer kan paranormaal genezen, magnetiseren of handopleggen of welke andere naam u er ook aan wilt geven. Belangrijker is het resultaat dat u voor ogen hebt: beter worden. Patiënten hebben in het reguliere medische circuit vaak al een aantal stappen doorlopen en zoeken een alternatieve vorm van genezen. Bij een alternatieve genezer. Vaak zijn clienten ten einde raad.

De garantie op genezing kan niet worden gegeven dit is afhankelijk van velen factoren. Toch is er altijd kans op genezing. Iedere cel van uw lichaam wordt elke 7 jaar compleet vervangen. Harmonische energie gaat dwars door uw lichaam heen en doordringt energie die niet in balans is en voor symptomen van ziektebeelden zorgt. Het zoeken naar uw verkrampte energie en de emotionele blokkades daarachter is een kunst. Het paranormale is daarbij een handig hulpmiddel; niets meer en niets minder.

paranormale genezer Jyotisha Tat
paranormale genezer Jyotisha Tat

De 2 belangrijkste principes vanuit de Tibetaanse Hoogste Yoga Tantra zijn blind vertrouwen en voorstellingsvermogen. Door de jaren heen heb ik steeds meer gerealiseerd dat deze 2 principes tezamen met liefde het fundament zijn voor het bereiken van resultaten met spirituele genezing. Nederig blijven terwijl onverklaarbare en magische genezingen plaatsvinden is tevens een niet onbelangrijk feit. De spiritueel genezer is namelijk zeer afhankelijk van het goddelijke aspect in zijn werk en zodra hij of zij denkt het allemaal zelf te kunnen dan is men meer met status bezig i.p.v. met liefde mensen helpen.

De levensbloem
De levensbloem

Mijn naam is Jyotisha en in mijn paspoort staat dat “ik” ben geboren op 27 maart 1964.

Paranormaal genezer en immuun systeem Studie

Heb me van 1999 tot 2009 verdiept in de kennis van het immuunsysteem en alle andere energievelden om het menselijke lichaam. Hiertoe is een diepgaande spirituele studie nodig. De Tibetaanse Vajrayana, Flower of Life en Kabbalah zijn de belangrijkste inspiratiebronnen geweest. Je concentratie en voorstellingsvermogen vergroten staan hierbij centraal. Eigenlijk is het een studie van het zelf, waardoor je andere mensen beter kan helpen.

Paranormale Genezer Praktijk open en gevolgde opleidingen

In 1992 heb ik een praktijk geopend in Haarlem en parallel een 2 jaar durende opleiding gevolgd bij de Nederlandse Vereniging voor Paranormale Genezers. (NFPN) Hoe richt je je praktijk in, wanneer behandel je en wanneer niet, hoe stel je een behandelplan vast, wat vertel je de mensen, welke verwachtingen schep je, hoe ziet de reguliere zorg eruit, hoe werk je samen met de reguliere artsen en de kennis van de anatomie van het lichaam etc. In Juni 2014 heb ik de HBO opleiding Paranormaal Therapeut afgerond aan het HJBC te Utrecht. Ook heb ik het HBO diploma Medische Basiskennis in mijn bezit gekregen.

Naast het voldoen aan allerlei eisen qua praktijkinrichting, praktijkvoering en bijscholing zijn deze twee diploma’s tegenwoordig vereisten om je als energetische therapeut aan te sluiten bij een beroepsorganisatie op basis waarvan zorgverzekeraars vergoeden.

Aangesloten bij beroepsvereniging

Heb me in 2014 aangesloten bij de beroepsvereniging Het Verbond welke later de Vereniging van Energetische Therapeuten (VVET) is gaan heten. Alle beroepsverenigingen verzwaren onder druk van de zorgverzekeraars steeds verder de opleidingseisen, jaarlijkse bijscholing eisen, beroepsverzekering eisen, praktijkeisen en praktijkvoorschriften. Hierdoor stijgen de jaarlijkse kosten exponentieel. Dit zien klanten van alternatieve therapeuten en dus ook van een paranormale genezer terug in de tarieven. Inmiddels is per 1-1-22 de VVET ophouden te bestaan en is er een aansluiting gevonden bij de VBAG de Vereniging voor de Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde.

Toename regelgeving zorgverzekeraars en afname vergoedingen

Het aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie is een vereiste voor verzekeringsmaatschappijen om voor patiënten die aanvullend verzekerd zijn de behandelingen (deels) te vergoeden. De afgelopen jaren is de naamgeving van de consulten vaak gewijzigd. Bijvoorbeeld van natuurgeneeskunde naar energetische therapie. Dit zegt niemand iets.

Dit bleek ook toen een grote zorgverzekeraar CZ een klantenonderzoek uitvoerde en vroeg welke alternatieve vormen van genezing de klanten in 2019 in hun aanvullend pakket wilde behouden. Energetische therapie werd niet gekozen en de vergoedingen stopte abrupt in 2019. Het aantal zorgverzekeraars welke consulten vergoed daalde sterk in de periode 2014-2020. Ook de gemiddelde vergoeding van zorgverzekeraars welke wel vergoeden daalde sterk in de periode 2014-2022. Om duidelijkheid te krijgen over de mogelijke vergoedingen van jouw zorgverzekeraar ga dan naar Aanvullende Verzekerd? Bij de VBAG zijn er weer meer Zorgverzekeraars welke in 2022 vergoeden waaronder tot mijn eigen verbazing ook CZ.

Nadelen vergoedingen zorgverzekeraars systeem

Heb een intentie om uit deze streng gereguleerde setting te stappen. Ten eerste wil ik de interactie met clienten niet langer via alle voorschriften van een beroepsorganisatie doen. Deze schrijft – ingegeven door de zorgverzekeraars – per definitie face2face consulten voor om voor de vergoedingen in aanmerking te komen. Tijdens de corona crisis maken de zorgverzekeraars een uitzondering. Dat is bijzonder te noemen. Dit spreekt mij goed aan. Nieuwe clienten zijn natuurlijk nog niet 123 overtuigd. Om die reden ben ik recensies aan het vragen aan clienten welke eerder op afstand zijn geholpen. 

Ten tweede merk ik dat een groot deel van de clienten met een aanvullende verzekering hun budget opmaken en dan opeens wegblijven. In januari van het volgende jaar staan ze dan weer met een vrolijk gezicht op de stoep. Bij mij is dat dan iets minder. Meestal strijk ik dan over mijn hart en ga ik toch weer helpen. Kan op dat moment weer opnieuw beginnen met hun zelf-genezend vermogen op te bouwen. Hoe graag willen deze clienten vanuit hun ziel met hun zelf aan de slag en zielsverdriet oplossen? Hoe bewust zijn ze dat ze vast zitten in een patroon van de levensbloem? Willen ze geld uitgeven aan persoonlijke groei? Zelf wil ik het liefst de goddelijke energie aan clienten doorgeven die er wel voor gaan! Klanten welke zelf hun consulten willen betalen. Op op zijn minst een deel ervan. 

Ervaringen van clienten met paranormaal genezer

Kijk s.v.p. ook op de Facebook fanpage paranormaal genezer voor het laatste nieuws in deze en wat clienten persoonlijk vertellen over hun ervaringen. Inmiddels is er ook op deze website een kopie van de paranormale geneeswijze ervaringen gemaakt van deze berichten. Niet iedereen heeft meer een Facebook account.

Bijdrage leveren aan opheffen van verdriet op de planeet

Dolfijnen blijheid
Dolfijnen blijheid

Werken met liefde vanuit mijn hart voor de patient en tegelijkertijd je natuurtalent gebruiken is eigenlijk het mooiste wat er is. Patiënten een shift zien maken en weer sterk in het leven zien staan geeft een enorme voldoening. Prima werk qua bijdrage als als paranormale genezer!